english deutsch francais espanol

Mosae Musica

ANBI status
Kultuur-Fabriek

Dit project kwam tot stand in samenwerking met de organisatie van het muziekproject dat 12 jaar geleden in Jaworki, Polen ontstond met als doel jongeren internationaal te verbinden d.m.v. muziek.

Mosae Musica

De president en beschermheer van voornoemd project is Nigel Kennedy die mede aan de basis stond van de gedachte dat muziek een grenzeloze vorm van hoogwaardige communicatie is.

Belangrijk hierbij is dat jongeren, ongeacht hun afkomst, "clinics" kunnen volgen die door professionele musici uit binnen en buitenland worden gegeven.

Medeoprichter, begeleider en tutor van dit project Adrian Maruszczyk ging met ons de samenwerking aan het initiatief ook in Maastricht te organiseren. Inmiddels heeft de pilot van ons eerste "Mosae Musica" in Euregionaal verband plaats gevonden. Dit gebeurde op 29 december 2013 in de Muziekgieterij. Wij zijn hen dan ook zeer erkentelijk voor de ondersteuning en de samenwerking. Verdere "clinics" zullen volgen; ons streven is om uiteindelijk 4 van deze bijeenkomsten op jaarbasis met de duurte van een midweek te organiseren.

Lessen en concerten worden gegeven op locatie van de Kultuur-Fabriek en bij de Muziekgieterij te Maastricht. Verder wordt er samengewerkt met het WDR & Per-sonum (Aken/Keulen) en Public-Peace; de organisatie van bedenker Adrian Maruszczyk.

Gedurende "clinics" leren jongeren hun spel te vervolmaken onder begeleiding van professionele muzikanten. De mogelijkheden zijn: gitaar (bas, elektrisch, akoestisch), zang, piano, en percussie (drums). De clinics hebben de tijdsduur van een midweek.

Samen met de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg wordt gezocht naar promotionele exposure/ podium in het kader van Euregionale samenwerking.

Impressies

Mosae Musica in de Muziekgieterij

Ons "wereld vermaarde" muzikale project, tijdens welk jongeren uit alle geledingen kunnen communiceren d.m.v. van hun instrumenten, en o.l.v. ervaren en professionele docenten.

Een Pools muziekproject

De "oermoeder" van Mosae Musica; daar waar het allemaal begon: in Polen. Workshops voor en met jongeren; waarbij ze gedurende een midweek of weekend op muzikale wijze elkaar leren kennen en communiceren. Daarbij begeleidt door internationaal vermaarde muzikanten.

max-perience

Een project om vervroegd schoolverlaters een streven te geven samen met coaches/begeleiders, buddies en ambachtslieden, hun persoonlijke passies en talenten te ontdekken en te amplificeren

onze winkel

Neem een kijkje en zie wat wij maken, zoals de schilderijen van Elzbieta, de prenten van Joachim. Of onze meubels, die worden gemaakt door vakmensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Origineel en inovatief; zeker de moeite van het kijken, en wellicht van het kopen waard.