english deutsch francais espanol

Max-perience

ANBI status
Kultuur-Fabriek

Een project voor vervroegd schoolverlaters

Max-perience

Max-perience is opgezet om jongeren, een streven te geven samen met coaches/begeleiders, buddies en ambachtslieden, hun persoonlijke passies en talenten te ontdekken en te amplificeren. Jongeren zullen worden gestimuleerd om na te denken over waar ze nu staan en waar ze naar toe willen, en naar aanleiding hiervan op een creatieve manier persoonlijke leerdoelen te stellen.

De doelgroep vervroegd schoolverlaters wordt steeds groter en er zijn weinig of geen projecten die ervoor zorgen dat jongeren in de leeftijd van 15 t/m 23 jaar op een positieve manier de weg terugvinden naar school, om alsnog hun leerplicht te vervullen en/of hun startkwalificaties halen.

Jongeren die langdurig spijbelen/verzuimen doen dit vaak om uiteenlopende redenen. Stichting Kultuur-Fabriek heeft een methode ontwikkeld genaamd "The Apprentice Study", waarin persoonlijke interesses (vastgesteld tijdens intake gesprekken) worden gekoppeld aan een stage. Tijdens deze stage zullen praktijkopdrachten afgewisseld worden met het opdoen van hernieuwde sociale vaardigheden, kennis, kunde en ervaring (in bijv. ambachten, muziekprojecten, muziektherapie, Multi-media, kunst en het maken van documentaires/films).

Stichting Kultuur-Fabriek biedt een programma van 12 weken (gemiddeld 4 dagdelen per week), waarin jongeren aan de slag gaan met hun individuele problematiek. Hierin zullen zij ondersteund worden door coaches, muziektherapeuten en ambachtslieden. Het doel is om hun dagelijkse sleur te doorbreken en hun creativiteit, sociale vaardigheden en persoonlijke doelen in kaart te brengen en deze vervolgens middels een duidelijke planning te behalen.

Om bovenstaande doelen te bereiken wordt er samengewerkt met organisaties die jarenlange ervaring hebben met de begeleiding van jongeren met een diversiteit aan problemen. Overleg en afstemming tussen de verschillende partijen en het adequaat kunnen inspelen op de voortgang en ontwikkeling van het individu is essentieel voor het behalen van maximaal succes.

Impressies

onze winkel

Neem een kijkje en zie wat wij maken, zoals de schilderijen van Elzbieta, de prenten van Joachim. Of onze meubels, die worden gemaakt door vakmensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Origineel en inovatief; zeker de moeite van het kijken, en wellicht van het kopen waard.

Mosae Musica in de Muziekgieterij

Ons "wereld vermaarde" muzikale project, tijdens welk jongeren uit alle geledingen kunnen communiceren d.m.v. van hun instrumenten, en o.l.v. ervaren en professionele docenten.

Een Pools muziekproject

De "oermoeder" van Mosae Musica; daar waar het allemaal begon: in Polen. Workshops voor en met jongeren; waarbij ze gedurende een midweek of weekend op muzikale wijze elkaar leren kennen en communiceren. Daarbij begeleidt door internationaal vermaarde muzikanten.

alternatieven