english deutsch francais espanol

ANBI status

ANBI status
Kultuur-Fabriek

Dit initiatief is ontstaan vanuit ervaringen met het vinden van geschikt werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waar de gewone heroriëntatie, outplacement of reïntegratie faalt kan en wil de Kultuur-Fabriek een uitkomst bieden d.m.v. begeleiding en opleiding, en ontplooiing van het individuele kunnen van haar deelnemers.

stichting Kultuur-Fabriek

Vooral binnen culturele sectoren worden volgens ons nog te veel kansen niet benut. Kunst en cultuur worden als regel binnen het reguliere arbeidsveld als stiefkinderen behandeld en gezien als niet rendabel bij het zoeken naar herplaatsingskansen voor mensen die willen re-integreren. Toch biedt deze markt een keur aan perspectieven, zeker in het huidige klimaat waarin dankzij een wereldwijde economische crisis een vacuüm aan arbeidsmogelijkheden dreigt te ontstaan.

Stichting Kultuur-Fabriek richt zich in de eerste plaats op diegenen die dankzij een te geringe en/of te specifieke opleiding of arbeidsverleden niet of nauwelijks kansen hebben binnen het reguliere arbeidsveld: mensen die hoe dan ook buiten de boot dreigen te vallen! Hierin voorziet de stichting in een alternatief dat d.m.v. het aanleren van vaardigheden haar deelnemers de weg wijst naar de ontplooiing van de eigen mogelijkheden met de bedoeling deze om te zetten in marktgerichte initiatieven.

Voor een zo optimaal mogelijk resultaat wordt samenwerking gezocht met (eu)regionale instellingen en instanties zoals: de gemeente Maastricht, Muziekgieterij, stichting Radar en Public-Peace.

Op dit moment werken wij b.v. samen met 6211 Kunstkwartier, op het gebied van organisatie, projecten en workshops

Impressies

max-perience

Een project om vervroegd schoolverlaters een streven te geven samen met coaches/begeleiders, buddies en ambachtslieden, hun persoonlijke passies en talenten te ontdekken en te amplificeren

onze winkel

Neem een kijkje en zie wat wij maken, zoals de schilderijen van Elzbieta, de prenten van Joachim. Of onze meubels, die worden gemaakt door vakmensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Origineel en inovatief; zeker de moeite van het kijken, en wellicht van het kopen waard.

Mosae Musica in de Muziekgieterij

Ons "wereld vermaarde" muzikale project, tijdens welk jongeren uit alle geledingen kunnen communiceren d.m.v. van hun instrumenten, en o.l.v. ervaren en professionele docenten.

Een Pools muziekproject

De "oermoeder" van Mosae Musica; daar waar het allemaal begon: in Polen. Workshops voor en met jongeren; waarbij ze gedurende een midweek of weekend op muzikale wijze elkaar leren kennen en communiceren. Daarbij begeleidt door internationaal vermaarde muzikanten.